Gminy wchodzące w skład powiatu kamieńskiego doszły do porozumienia w sprawie utworzenia i zlokalizowania tzw. ogrzewalni dla osób bezdomnych. Rozpocznie ona swoje jeszcze w tym roku i będzie zlokalizowana w budynkach byłych warsztatów tuż obok komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Zgodnie z przepisami i ustawą o pomocy społecznej, tego typu zadanie leży w obowiązku gmin. W trakcie jednego z ostatnich konwentów wójta i burmistrzów wspólnie ustalono, że ogrzewalnia zapewniająca bezdomnym schronienie i podstawowe warunki bytowania w okresie zimowym powstanie przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim.

Obiekt na ten cel przekaże Powiat Kamieński, natomiast finansowanie pokryją wszystkie samorządy z terenu naszego powiatu. Jak tłumaczył starosta Józef Malec, będzie to jedno ogrzewane pomieszczenie udostępnione od października do marca. Decyzję o potrzebie utworzeniu ogrzewalni nakłada na samorządy tegoroczna zmiana przepisów.