Starosta Kamieński zaprasza do udziału w konkursie polegającym na opracowaniu projektu graficznego – logo Powiatu Kamieńskiego, które stosowane będzie do celów identyfikacji wizualnej, promocji i marketingu oraz wykorzystywane w przekazach elektronicznych, medialnych, na nośnikach reklamy zewnętrznej a także w drukowanych materiałach promocyjnych sygnowanych przez Starostwo.

Konkurs ma charakter otwarty. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda finansowa. Zgłoszone w konkursie projekty powinny się charakteryzować wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, ujmującą w sposób syntetyczny, a zarazem czytelny charakter Powiatu Kamieńskiego. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu znajdziecie Państwo w Regulaminie (dostępny w załącznikach wraz z formularzem zgłoszeniowym, zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz oświadczeniem RODO).

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu pod numerem telefonu 91 382 04 83. Nadmieniamy, iż zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany do podpisania umowy przeniesienia praw autorskich (wzór umowy znajduję się w załącznikach). Termin nadsyłania prac mija 30 stycznia 2022r.

źródło:
Powiat Kamieński