Jest stanowisko radnych klubu PiS na pismo przewodniczącego Rady Powiatu Sebastiana Mamzera. Jak udało się ustalić naszej redakcji, radni odmówili udziału w pracach Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Powiatu. Czy taki fakt, przy jednoznacznym stwierdzeniu wojewody, iż niedopuszczalne jest, aby w składzie komisji nie zasiadali przedstawiciele wszystkich klubów doprowadzi do nowych wyborów?

Mam nadzieję, że opozycyjni radni zechcą współpracować, a przepisy i nasze sądy nie unieważnią tego co ludzie wybrali. Suweren zdecydował o obecnym kształcie Rady Powiatu, więc pytanie czy cztery osoby, które odmawiają pracy Komisji Rewizyjnej może doprowadzić, do ponownych wyborów? Czas pokaże, Pan Wojewoda wydał pewne zalecenia, przestudiowaliśmy je, będziemy je wdrażali próbując ponownie dokonać wyboru. Myślę, że wszyscy kiedy mówi się o obowiązku pracy w Komisji, wszyscy w tym radni PiSu powinni się temu podporządkować – mówi starosta Józef Malec.

W ocenie Tomasza Hinca, niedopuszczalne jest, aby w składzie komisji rewizyjnej nie zasiadali przedstawiciele wszystkich klubów radnych. – Jeżeli na danej sesji nie można podjąć uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej, próbę wyboru należy ponowić na kolejnej sesji, zaś organy powiatu oraz klub radnych winny dążyć do wypracowania konsensusu w sprawie wyboru konkretnego kandydata – napisał Wojewoda – Zauważenia wymaga, że status komisji rewizyjnej jest szczególny, ponieważ powołanie jej jest obligatoryjne. Ustawodawca w przypadku komisji rewizyjnej zastrzega jednocześnie, iż w jej skład wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. (…) Brak jest w ustawie o samorządzie powiatowym jakichkolwiek regulacji, przewidujących możliwość odstąpienia od tak sformułowanej zasady.

Przypomnijmy, radni wchodzący w skład klubu PiS nie zgłosił nikogo do pracy w komisji. Wszystko przez brak akceptacji dla Anatola Kołoszuka jako ich kandydata na przewodniczącego tego gremium. – Dobrym obyczajem jest, aby przewodniczący był spoza koalicji rządzącej. Myślę, że taką propozycję przedstawiłbym osobą Pana Anatola Kołoszuka – powiedział w trakcie jednej z sesji radny Jerzy Adamiak (PiS).