Potrzebna pomoc do przesunięcia na działce kamieni polnych i usunięcia – kruszenia starego fundamentu
tel.606265818