Prace związane z rekonstrukcją wraku uratowanego przed sztormem z plaży w Międzywodziu postępują! Na miejscu posadowiono już potężną stępkę XIX – wiecznego żaglowca. Kolejnym etapem będzie montaż wręg. Wszystko zostanie specjalnie podświetlone i opisane. Do końca listopada mają zakończyć się wszystkie prace. 

Dwa lata temu cała Polska emocjonowała się wydobyciem wraku XIX-wiecznego żaglowca odkrytego u wybrzeży Bałtyku na plaży w Międzywodziu. Wrak został wydobyty w grudniu 2016 roku, a następnie w częściach został przetransportowany na teren mariny w Kamieniu Pomorskim. Ma stać się jedną z tamtejszych atrakcji turystycznych, potrzebne do tego były jednak spore środki. Z pomocą przyszły władze Sejmiku Województwa oraz Zachodniopomorski Konserwator Zabytków.

Wrak znajdujący się w Kamieniu Pomorskim jest obiektem unikalnym w skali europejskiej, prezentuje historię budownictwa okrętowego. Pozostałość XIX – wiecznego żaglowca została posadowiona na betonowym fundamencie. W centralnej części wylewki ustawiono stępkę, pod którą umieszczone zostaną prostopadle do stępki 30 centymetrowe rury, oddzielające wrak od betonowego podłoża. Na stępce ułożone zostaną pozostałe elementy wraku, czyli denniki, wręgi i na nich posadowiona zostanie nadstępka. Konstrukcja wraku miejscami będzie wznosić się do 3 metrów. Wrak będzie można obchodzić dookoła, po specjalnie na ten cel przygotowanym bruku.

Dodatkową atrakcją będzie podświetlenie zabytku, jak również tablice informacyjne na temat jego wydobycia. – Mamy nadzieję, że będzie to kolejna niezwykła atrakcja dla Kamienia Pomorskiego. Była to pierwsza tego typu akcja ratunkowa podjęcia z wraku z morza, gdzie musieliśmy zaangażować maksymalne siły, do tego walczyć z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, głównie zimnem, przenikliwym wiatrem, krótkim dniem. Mam nadzieję, że praca wielu osób nie pójdzie na marne i projekt zostanie zakończony sukcesem – mówi Grzegorz Kurka.