poszukuje elektryka do podłączenia
piekarnika z płytą.
79859568