Dom Pomocy Społecznej z blisko 100 tys. złotych wsparcia. Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają posłużyć na doposażenie pralni, zakup komputera oraz poprawienie poziomu czystości.

Wszystko realizowane jest w ramach tzw. modułu IV – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanymi chorobami zakaźnymi”. Za blisko 99 tys. złotych zostanie wykonane doposażenie pralni znajdującej się na terenie DPS w Śniatowie w nowoczesne urządzenie piorąco-wirujące oraz urządzenie do suszenia odzieży i pościeli Mieszkańców.

Do DPSu trafi też komputer, który będzie przeznaczony do kontaktu Mieszkańców DPS w Śniatowie z rodzinami i bliskimi. Placówka wzbogaci się także o maszynę myjącą do podłóg oraz materiały i środki higieniczne do urządzeń dozujących.