31 marca 2019 roku zmieniamy czas z zimowego na letni. Stracimy przez to godzinę, bo wskazówki zegara przesuwamy z godziny drugiej na trzecią w nocy z soboty na niedzielę.

Czas z zimowego na letni zmieniamy w ostatnią niedzielę marca. Z letniego na zimowy – w ostatnią niedzielę października.

We wrześniu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu w Europie. W przeprowadzonych w wakacje przez KE konsultacjach publicznych, w których zebrano 4,6 mln odpowiedzi (największą liczbę w historii), 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Komisja transportu Parlamentu Europejskiego chce, by zmiana czasu na letni i zimowy w UE została zniesiona w 2021 roku. Państwa członkowskie będą mogły zadecydować, który czas – letni czy zimowy – wprowadzą na swoim terytorium.

Europosłowie komisji transportu proponują, by zmiana czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 r. była ostatnią zmianą w tych krajach UE, które wybiorą na stałe czas letni. Państwa członkowskie, które wolą zachować czas zimowy, miałyby zmienić wskazówki zegara po raz ostatni w ostatnią niedzielę października 2021 roku. Europosłowie chcą w ten sposób dać krajom więcej czasu na decyzję, bo w pierwotnym projekcie Komisji Europejskiej datą graniczną miał być 2019 rok.