Sejm zagłosował za nowelizacją ustawy, która podniesie kwotę świadczenia 500 plus do 800 zł. Projekt trafi teraz do Senatu. Wyższa kwota w ramach rządowego programu ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Sejm przegłosował zmiany polegające na przekształceniu świadczenia 500 plus na 800 plus, po czym na sali rozległy się gromkie oklaski. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu. Wcześniej, po zgłoszeniu poprawek podczas sejmowej debaty, dokument został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Pod koniec czerwca projekt przyjął rząd. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. „Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r.” – podkreślono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Według minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg każdego miesiąca świadczenie 800 plus będzie pobierało 7 mln dzieci. Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński.