W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Golczewo otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków w Golczewie.

Bardzo się cieszę z tak dużego dofinansowania. Jest to dla nas strategiczna inwestycja chroniąca ważne ujęcie wody, która  pozwoli w przyszłości na rozbudowę systemu kanalizacji. – powiedział Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.

Realizacja zadania zakłada budowę ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej (przesyłowej
i rozdzielczej) w Gadomiu i Kretlewie  wraz z przepompowniami ścieków oraz doposażenie oczyszczalni ścieków w Golczewie w potrzebne urządzenia i automatykę. Dzięki inwestycji zostanie zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia przez niebezpieczne i szkodliwe substancje wody pitnej. Poprawione zostanie także funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Przyznana kwota dotacji na ww. inwestycję wynosi 8 065 500,00 zł, co stanowi 95 % szacowanej wartości inwestycji.

Źródło: UM Golczewo