To był radosny piątek dla strażaków ochotników z Troszyna. W ub. piątek (14.06) doszło bowiem do podpisania umowy na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Troszyn. Środki pochodzą z RPO, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Koszt nowego wozu wyniesie 871 tys. zł, z czego dofinansowanie to aż 741 tys. zł. Co warte podkreślenia, jest to 85% maksymalna kwota środków zewnętrznych. Jednostka OSP Troszyn jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zakupiony pojazd znacznie zwiększy gotowość bojową jednostki oraz skuteczność podejmowanych działań ratowniczych. To kolejne dofinansowanie do zakupu sprzętu dla strażaków jednostek OSP gminy Wolin – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 o nr projektu RPZP.03.04.00-32-C020/18, pt. Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Troszyn, złożony w dniu 11.02.2019 został zakończony podpisaniem umowy na realizację zadania i otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 741 068,25zł. Całkowity koszt operacji wyniesie 871 845,00zł (wydatki kwalifikowalne), z czego wkład własny to 130 776,75zł.