W piątek 20 września br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Powiat uzyskał w nim ponad 5,5 mln złotych dofinansowania!

Projekt pod nazwą „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” uplasował się na 17 miejscu uzyskując 111 punktów. Wartość projektu to 6.289.531,66 złotych, dofinansowanie 5.660.576,66 złotych, a wkład własny to 628.955,00 złotych.

Środki zostaną przeznaczone na realizację staży zawodowych dla uczniów, kursów zawodowych dla uczniów, kursów zawodowych dla nauczycieli, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, a co najważniejsze na zakup niezbędnego sprzętu dydaktycznego.