„Wielki kret” wydrążył już 509 metrów – to 1/3 długości całego tunelu długość tunelu, który ma wykonać Wyspiarka. Łącznie jest już zamontowanych 170 półtorametrowych ringów i 127 dwumetrowych. W komorze startowej, na wyspie Uznam, trwa uszczelnianie ścian.

Prace są prowadzone także po drugiej stronie cieśniny Świny. Z wnętrza komory odbiorczej TBM oraz z rampy i tunelu wykonywanego metodą stropową odpompowywane jest woda. Trwają roboty ziemne i konstrukcyjne na odcinku od w segmentu R1 do R16. Na wyspie Wolin również prowadzone są roboty drogowe oraz przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

W zakładzie STP odbywa się separacja urobku od płuczki wiertniczej. Urobek jest transportowany na miejsce składowania przy ul. Karsiborskiej, a płuczka jest ponownie wykorzystywana przy drążeniu tunelu. W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja segmentów obudowy tunelu. Wyprodukowane elementy są przewożone na plac magazynowy oraz w rejon komory startowej. Kontynuowana jest przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu oraz infrastruktury drogowej.

Będzie to najdłuższy podwodny tunel drogowy w Polsce. Łącznie cały tunel będzie miał ok. 1780 metrów, a z drogami dojazdowymi prawie 3200 metrów (z tego do wydrążenia są 1484 metry). W najgłębszym miejscu znajdzie się około 11 metrów pod dnem Świny, przy czym Świna ma w tym miejscu ok. 13 – 15 metrów głębokości. Mówiąc więc bardziej obrazowo – tunel będzie biegł tam co najmniej 24 metry pod lustrem wody.