Przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych od sześciu lat porządkujemy cmentarze znajdujące się na terenie naszej gminy. W zeszłym tygodniu, dzięki słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim udało się nam uporządkować poniemiecką nieczynną nekropolię w podkamieńskim Grabowie.

W tę sobotę zaś, 27 października, o godzinie 10.00 spotkamy się przed kaplicą na naszym Cmentarzu Komunalnym by uporządkować opuszczone groby znajdujące się na tej nekropolii, w tym i te o znaczeniu historycznym, osób zasłużonych i pionierów Ziemi Kamieńskiej oraz wspomóc porządkowanie kwatery wojennej i Cmentarza Wojennego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji!

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej