Oferuję pomoc dla cudzoziemców w zakresie legalizacji pracy oraz pobytu na każdym etapie postępowania: pobyt czasowy, pobyt stały, pomoc podczas wizyty w urzędzie, odwołania od decyzji odmownych. Pomagam w skompletowaniu odpowiednich dokumentów, wypełnieniu wniosków lub komunikacją w języku polskim. Posiadam niezbędne doświadczenie w załatwianiu takich dokumentów jak oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały i rezydenta. Dzięki mojej pomocy zatrudnienie cudzoziemca czy legalizacja pobytu będzie prosta i sprawna.