W dniach 20- 24.05. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Kamieniu Pomorskim, trwa w naszej szkole polsko- niemiecka wymiana młodzieży. Grupa uczennic i nauczycieli z Kilonii wraz polskimi uczniami i nauczycielami, bierze udział w programie finansowanym przez organizację  Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Organizacja ta umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców, poprzez inicjowanie, wsparcie merytoryczne i dofinansowanie.

Jest to kolejny już projekt, w którym biorą udział uczniowie obu szkół. Co roku jest to nowa grupa osób. Nasz projekt jest skierowany do klas gastronomicznych i jego głównym punktem programu są wspólne warsztaty gastronomiczne. We wrześniu ta sama grupa młodzieży spotka się w Kilonii.

(M.B.)