– Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na emerytów i rencistów, którzy otrzymują do 12,8 tys. zł miesięcznie — poinformował Mateusz Morawiecki. – To samo dotyczy zleceniobiorców czy samotnych rodziców — dodał. Premier obiecał również, że jeśli zarabiający do 12,8 tys. zł stracą na Polskim Ładzie, będą mogli liczyć na rekompensatę.

– Nie przymykamy oczu na potknięcia w Polskim Ładzie. Zażądałem od Ministerstwa Finansów szybkiego wprowadzenia różnych korekt — powiedział w piątek na konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Wśród nich są zmiany w uldze dla klasy średniej. – Rozciągamy ulgę dla klasy średniej na wszystkich emerytów i rencistów. Emeryci uzyskujący świadczenia do 12,8 tys. zł nic nie stracą. Podobnie będzie ze zleceniobiorcami, ale także na przykład z nauczycielami akademickimi, którzy mają wysokie koszty uzyskania przychodu – do pensji 12,8 tys. zł nie będzie straty. Każdy, kto tyle zarabia, zyska lub nie straci – zaznaczył premier.
Zapowiedział także zmianę w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. – Rodzice tacy dostaną pełen zwrot ulgi, czyli 1,5 tys. zł, bez względu na to, ile podatku zapłacili – mówił Morawiecki.

Zapowiedział także zmianę w zasadach rozliczania ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. – Rodzice tacy dostaną pełen zwrot ulgi, czyli 1,5 tys. zł, bez względu na to, ile podatku zapłacili – mówił Morawiecki.

Premier poinformował też, że jeśli ktoś na koniec 2022 r. zauważy, że, zarabiając do 12 800 zł brutto miesięcznie, zarobi — w związku z Polskim Ładem — mniej, niż to było w 2021 roku, to wówczas będzie mógł liczyć na rekompensatę.

Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, czy w tym nowym systemie otrzyma wyższe wynagrodzenie, bądź takie same, zarabiając do 12 800 zł i na koniec tego roku zauważy jakąkolwiek różnicę, to wprowadzimy możliwość rozliczenia według dochodów osiąganych w 2021 r., czyli porównanie 2021 r. i 2022 r. Jeżeli się okaże, że 2022 r. w jakikolwiek sposób o jedną złotówkę pogorszył status podatkowy kogokolwiek w Polsce, jakiejkolwiek osoby, to będzie można otrzymać ten zwrot – obiecał szef rządu.

Według Morawieckiego „lepszej gwarancji chyba nie można dać, że wszyscy Polacy bez wyjątku, których łączne wynagrodzenie sięga do 12 800, zyskają, bądź nie stracą ani złotówki na Polskim Ładzie”.

Strat uniknąć mają również organizacje pożytku publicznego. Wpłaty z 1 proc., które otrzymują OPP, nie będą niższe w stosunku do 2021 r. Skarb Państwa wyrówna ewentualne straty — zapowiedział premier.