Od 30 września chętni na kupno węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej będą mogli odebrać zakupione paliwo już nie tylko w kopalniach, ale też w czterech składach należących do tworzonej przez spółkę sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Wkrótce przybędzie ponad 20 kolejnych składów.

Przygotowania do stworzenia sieci Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW) trwały od kilku miesięcy, a nabór partnerów do prowadzenia składów ogłoszono w czerwcu. W ubiegłym tygodniu PGG ogłosiła uruchomienie sieci od najbliższego wtorku, a w poniedziałek podała bliższe szczegóły przedsięwzięcia.

Jak wynika z informacji PGG, po udostępnieniu pierwszych czterech składów, Kwalifikowanych Dostawców ma sukcesywnie przybywać — aż sieć obejmie cały kraj.

W następnych dniach kolejnych ponad 20 dostawców PGG pojawi się […] m.in. w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, dolnośląskim i małopolskim. Docelowo sieć składów KDW będzie rozlokowana na terenie całego kraju – poinformowała spółka.

Kwalifikowani Dostawcy będą przewozić węgiel, kupiony przez klientów w sklepie internetowym, do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania nabywców i wydawać surowiec finalnym odbiorcom. Ułatwi to klientom odbiór zamówionego surowca bez konieczności samodzielnego organizowania transportu.

„Sieć będzie systematycznie rozbudowywana o kolejne województwa i powiaty” – zapewnił w poniedziałek rzecznik PGG Tomasz Głogowski. Podkreślił, że uruchomienie przez spółkę sieci własnych dostawców wprowadza jednolity standard obsługi logistycznej w możliwie najniższych cenach transportu dla klientów finalnych.

PGG zapewnia, że wybór partnerów do sieci KDW miał charakter otwarty i transparentny — każdy z przedsiębiorców mógł wziąć w nim udział, a głównym kryterium była cena za usługę dostawy. Ogłaszając w czerwcu nabór na kwalifikowanych dostawców, spółka postawiła wymagania: partnerzy PGG muszą dysponować m.in. utwardzonym i zabezpieczonym składem węgla. Skład musi być ubezpieczony i posiadać niezbędną infrastrukturę: legalizowaną wagę oraz odpowiednie samochody zdolne odbierać z kopalni węgiel i dostarczać odbiorcom finalnym.

Warunków postawionych przez PGG nie zaakceptowała część składów węgla oraz firm transportowych. Na wtorek ich przedstawiciele zapowiedzieli protest przed siedzibą dyrekcji rybnickiej kopalni Jankowice — części należącej do PGG kopalni ROW.