Potrzebuje skuć i położyć ok. 3,5 m gresu na zewnątrz przed drzwiami.