W ramach działań profilaktycznych w naszym powiecie przeprowadzono serię wykładów dla uczniów szkół średnich, podczas których zostały przedstawione główne aspekty związane z ,,handlem żywym towarem’’, między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń. Pomimo, że zjawisko to jest mało widoczne na pierwszy rzut oka, proceder ten pochłania coraz więcej młodych ludzi w Polsce.

Problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego, najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza. Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim przy współpracy z Fundacją „Czas Wolności” dołączyła do projektu „Nie daj się kupić, nie jesteś na sprzedaż”. W związku z tym, przeprowadzono spotkania skierowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych w naszym powiecie. Działania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.

Młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest proceder handlu ludźmi, a także jak dochodzi do wykorzystania osób między innymi w obozach pracy, żebractwie oraz nielegalnym zatrudnieniu.

W trakcie spotkań przedstawione zostały główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

Zwrócono uwagę, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek. Zasygnalizowano, aby w żadnym wypadku nigdy nie oddawać swojego parszportu obcej osobie.

Spotkania mają na celu uświadomienie jak poważnymi problemami są: przymusowa prostytucja, praca przymusowa czy handel dziećmi.

Pamiętajmy! Handel ludźmi to jeden z rodzajów przestępczości zorganizowanej. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa. Przestępstwa, które jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami.

sierż. Katarzyna Jasion
Rzecznik KPP w Kamieniu Pomorskim