W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, odbyła się odprawa podsumowująca pracę funkcjonariuszy naszego powiatu w 2019 roku. Wzięli w niej udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, samorządowcy, a także przedstawiciele sądu, prokuratury oraz służb mundurowych współpracujących z Policją.

Podczas środowej (12.02.2020 r.) odprawy Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszek Nowak zaprezentował i omówił osiągnięcia jednostki w 2019 roku. Nakreślił zadania priorytetowe dla komendy na najbliższe miesiące. Pracownikom i funkcjonariuszom Policji życzył „dużo wytrwałości i sukcesów w realizacji codziennych zadań i obowiązków”. 

Następnie, głos zabrał Starosta Kamieński pan Józef Malec. Pogratulował funkcjonariuszom dobrych wyników. Podkreślił, jak istotna jest rola współpracy między samorządami, a Policją. Dodał, że w powiecie kamieńskim współpraca ta jest dobra i owocuje stale rosnącym poziomem bezpieczeństwa. Podziękował funkcjonariuszom za to, że są i są wszędzie widoczni. Podziękował również za ciężką służbę i życzył, aby w 2020 r. wyniki były jeszcze lepsze.

Podczas spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal pozytywnie ocenił działania kamieńskich policjantów. Podkreślił, że powiat kamieński, to powiat wyjątkowy – turystyczny. To miejsce, w którym bezpieczeństwo należy zapewnić nie tylko mieszkańcom, ale także turystom. Wskazał również na kierunki i priorytety działań na rok 2020. Następnie, podziękował policjantom za służbę i ciężką pracę, a samorządowcom oraz zaprzyjaźnionym służbom mundurowym za dotychczasową współpracę. Zaznaczył, że tylko synergia zapewni wynik, który sprawi, że ludzie będą się czuli bezpiecznie.

W trakcie odprawy nie zabrakło też podniosłych chwil. Mł. insp. Leszek Nowak podziękował zgromadzonym gościom za dotychczasową i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamieńskiego, a burmistrzom i wójtowi, wręczył pamiątkowe grawertony. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

st. sierż. Aleksandra Berenda