Dzisiaj (13.02) w Centrum Usług Logistycznych w Międzyzdrojach odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w 2022 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz.

Tradycyjnie naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Zbigniew Dankowski, który omówił efektywność działań funkcjonariuszy kamieńskiej komendy w 2022 roku oraz przedstawił priorytety działań na rok bieżący. Szef kamieńskiej jednostki rozpoczął swoje wystąpienie od omówienia struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, a następnie zaprezentował wyniki pracy pionu kryminalnego. Szczególną uwagę poświęcił zmniejszeniu przestępczości w formie kradzieży oraz kradzieży z włamaniem i wzrostem wykrywalności kradzieży na terenie powiatu kamieńskiego.

Podczas prezentacji podinsp. Zbigniew Dankowski omówił realizację założeń stawianych przed policjantami służby patrolowej oraz ruchu drogowego, podkreślając jednocześnie jak ważnym elementem codziennej służby jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. W 2022 roku na terenie powiatu kamieńskiego doszło do 441 kolizji drogowych oraz 35 wypadków, w których obrażenia odniosło 40 osób, a 3 zginęły.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński podczas swojego wystąpienia odniósł się do zaprezentowanych wyników pracy kamieńskich  policjantów, wysoko oceniając ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Szef zachodniopomorskiej Policji podziękował zebranym na sali policjantom oraz pracownikom Policji za całoroczną owocną pracę podkreślając jednocześnie, że był to dobry rok dla kamieńskiej Policji. Podziękowania skierował również do obecnych na sali przedstawicieli władz i instytucji na co dzień współpracujących z Policją, dziękując im za zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom  powiatu kamieńskiego.

Głos zabrał również przedstawiciel samorządu terytorialnego, starosta kamieński Józef Malec, który dziękował kierownictwu komendy, funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za dotychczasową współpracę. Podsumowując odprawę roczną Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim podinsp. Zbigniew Dankowski złożył podziękowania policjantom za zaangażowanie w służbie, dzięki któremu jednostka mogła osiągnąć tak dobre wyniki.

sierż. Katarzyna Jasion