W środę (19.12) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach zorganizował akcję honorowego oddania krwi dla osób potrzebujących. Na prośbę koordynatora akcji, pedagoga szkolnego Pani Julii Łastowskiej-Mietluk, do grupy honorowo oddającej krew przyłączyli się Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim.

Policjanci honorowo oddali krew, pomagając tym samym w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia. Udział funkcjonariuszy w przedsięwzięciu możliwy był dzięki akceptacji Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim mł. insp. Leszka Nowaka, który umożliwił im przyjazd do Benic, a także wyraził zgodę na honorowe oddanie krwi w umundurowaniu służbowym. W akcji udział wzięło czterech Stróży prawa, reprezentujących wszystkie piony kamieńskiej komendy Policji.

Działania Policjantów uczestniczących w akcji honorowego krwiodawstwa, zwróciły uwagę uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach. Dały im wspaniały przykład, że można pomagać ludziom na różne sposoby – w służbie, a także dosłownie oddając cząstkę siebie, jaką jest życiodajna krew.

nadkom. Marcin Kraszewski / sierż. Alekdandra Berenda