Szef MSWiA Joachim Brudziński przeprasza władze Uniwersytetu Szczecińskiego i organizatorów konferencji naukowej w Pobierowie o Karolu Marksie, na której pojawiła się policja poszukująca „treści totalitarnych”. 

Prokuratura dostała od kogoś zawiadomienie o tym, że na konferencji filozofów może być propagowany komunizm i zleciła policji działania na konferencji, mimo, że policja nie może podejmować działań na terenie uczelni wyższej bez zgody rektora. A rektora nikt o czynnościach nie poinformował. Co więcej prokuratura nie wyklucza…zbierania kolejnych dowodów.

Policja działała w tej sprawie na polecenie szczecińskiej prokuratury, która złamała ustawę o szkolnictwie wyższym nasyłając mundurowych na konferencję naukową i nie informując o tym rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prokuratura wydała dziś rano oświadczenie w sprawie wizyty policji na konferencji naukowej w Pobierowie. Niestety niewiele z niego wynika. Nie ma odpowiedzi na kluczowe pytania.

„Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie nadzoruje postępowanie przygotowawcze w związku z pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk. Zgodnie z tym przepisem: Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z uwagi na złożenie do prokuratury pisma, w którym osoba zawiadamiająca wskazała, iż istnieje podejrzenie, że podczas organizowanej konferencji pt. „Karl Marx 1818-2018, urodziny Karola Marksa”, może dojść do publicznego propagowania treści totalitarnych, prokurator bez wszczynania śledztwa zlecił właściwej miejscowo jednostce policji, jedynie poczynienie ustaleń w zakresie kwestii będących przedmiotem zawiadomienia, w celu jego zweryfikowania, niezbędnych do podjęcia decyzji merytorycznej. Czynności podjęte przez funkcjonariuszy Policji nie zakłóciły przebiegu organizowanej konferencji i polegały na rozpytaniu kierownika ośrodka w którym odbywała się konferencja oraz jednego z jej uczestników. Powyższe działania prokuratury były konsekwencją złożenia w tej sprawie formalnego zawiadomienia. Celem działania prokuratury było jego zweryfikowanie i ustalenie, czy rzeczywiście zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa na jakie wskazano. Każde zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podlega sprawdzeniu i procesowej ocenie.”