Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji polecił przełożonym policjantów, by w związku z sytuacją na rynku energii zobowiązali funkcjonariuszy do oszczędzania prądu i ciepła – dowiedział się reporter RMF FM.

Policjanci mają „racjonalnie korzystać ze sztucznego oświetlenia”. Muszą gasić światło, gdy opuszczają pomieszczenia. Mowa nie tylko o ich pokojach biurowych, ale także o miejscach ogólnodostępnych, takich jak korytarze czy toalety.

Wprowadzono zakaz pozostawiania urządzeń elektrycznych w stanie czuwania. Trzeba też wyłączać listwy zasilające.  Oszczędności dotyczą także ogrzewania. Funkcjonariusze mają przykręcić kaloryfery w pokojach. Zakazano im też używania dodatkowych urządzeń grzewczych. Kolejne polecenie dotyczy kontrolowania zużycia wody w pomieszczeniach socjalnych i toaletach.