Rocznicy zakończenia II wojny światowej przed pięćdziesięcioma laty nadano w naszym mieście szczególny charakter. Wojewódzkie obchody Dnia Zwycięstwa, obchodzonego wówczas w Polsce (podobnie jak w całym bloku krajów demokracji ludowej) 9 maja, zorganizowano bowiem w Kamieniu Pomorskim.

Ich głównym punktem stało się odsłonięcie pomnika, dłuta szczecińskiego artysty-rzeźbiarza Stanisława Biżka, na odnowionym Cmentarzu Wojennym. W uroczystościach tych uczestniczyli m.in. minister obrony narodowej gen. Wojciech Jaruzelski, szef Urzędu Rady Ministrów i Przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa Janusz Wieczorek oraz wojewódzkie władze państwowe i partyjne. Przed uroczystościami na cmentarzu nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku odbudowanego ze zniszczeń wojennych ratusza.

MHZK