Funkcjonariuszy Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali podrabiane perfumy. Rutynowa kontrola bagażu na lotnisku Szczecin-Goleniów pokazała, że pasażer przewoził 140 opakowań różnych wód perfumowanych, w stosunku do których zachodziło podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej.

Perfumy znajdowały się w trzech torbach nadanych przez podróżnego w kierunku Wielkiej Brytanii. Bagaże wytypowano podczas kontroli z wykorzystaniem urządzenia RTG. Skaner potwierdził, że w walizkach podróżnego znajdowały się szklane opakowania, towar jednorodny, nietypowy dla zwyczajnego bagażu. Właścicielem bagaży okazał się obywatel Polski. Bagaże otworzono w jego obecności i stwierdzono w nich 140 opakowań perfum. 

Produkty, już na pierwszy rzut oka, wskazywały na słabą jakość wykonania opakowań co sugerowało, że skontrolowane bagaże zawierają podrabiany towar. 

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej Oddziału Celnego Szczecin-Goleniów zatrzymali towar i powiadomili przedstawicieli prawnych reprezentujących posiadaczy praw własności intelektualnej (towarów podrabianych). Pełnomocnicy reprezentujący firmy, których towary podrobiono potwierdzili, że zatrzymane perfumy są sfałszowane. 

Tym samym podróżny nie poleciał do Londynu, a podrobiony towar został zatrzymany do dalszego wyjaśnienia.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeciwdziała wprowadzaniu do obrotu towarów podrabianych i pirackich. W ten sposób wspieramy uczciwych przedsiębiorców, dbamy o prawa twórców i chronimy konsumentów. Eliminujemy z rynku towary podrabiane i pirackie, w ten sposób pomagamy przedsiębiorstwom chronić ich własność intelektualną, zarówno prawa własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory), jak również prawa autorskie.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie