Po sprzątam zajmujący komuś miejsce złom albo drzewo 516158885