Wykonawca rozpoczął pierwszy etap prac na tzw. drodze” Żółcińskiej” we Wrzosowie od położenia nowych sieci, wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

– To zakres prac który pozwoli w sposób jak najmniej kolizyjny dla mieszkańców zrealizować całe zadanie – tłumaczy Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Samorządowiec podkreśla, iż modernizacja infrastruktury drogowej w mieście jak i w środowisku wiejskim jest dla niego priorytetem.

– Stąd też tak wiele starań o środki na ich realizacją, uchylę rąbka tajemnicy, że nie długo takie inwestycje pojawią się w kolejnych sołectwach – zapewnia Burmistrz.

Środki zewnętrzne pokryją 98% kosztów inwestycji. Zadanie dofinansowane jest w ramach Polskiego Ładu.