To milowy krok do zmian dla tej części gminy. Po ponad 20 latach mieszkańcy Dargobądza doczekali się kanalizacji! Udało się to dzięki blisko 4 milionom złotych rządowego dofinansowania pozyskanych w ubiegłym roku. Dziś miał miejsce finał tej inwestycji. 

– 4 miliony złotych tylko w ciągu jednego roku na kanalizację i drogę, to wartość rządowego dofinansowania na inwestycje w Dargobądzu do którego przez wiele lat nie trafiały praktycznie żadne środki na inwestycje, co podkreślali licznie zgromadzeni mieszkańcy. Ten przykład jasno pokazuje różnicę pomiędzy rządem Prawo i Sprawiedliwość, a poprzednikami oraz znaczenie polityki zrównoważonego rozwoju i normalnej współpracy rządu z samorządem – mówił Wojewoda Zachodniopomorski.

Otwarte dziś oficjalne inwestycje w Gmina Wolin, których powstanie było możliwe dzięki rządowym środkom: przebudowa drogi na odcinku Dargobądz – Karnocice – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 873 592 zł. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 mln 919 tys. złotych.

– Cieszę się, że pieniądze, które w postaci podatków przekazujecie Państwo do wspólnego budżetu trafiają z powrotem tu, gdzie mieszkacie – w postaci zrealizowanych, kluczowych dla Państwa inwestycji. To pokazuje skalę zmian na lepsze. Dzięki inwestycji mieszkańcy całego Dargobądza będą mieli dostęp do kanalizacji sanitarnej, na którą czekali od lat.️ Dziękuję Pani burmistrz Gminy Wolin Ewa Grzybowska za zaproszenie i zorganizowanie dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję również licznie przybyłym na otwarcie mieszkańcom z panią sołtys Agnieszką Wischniewską, co pokazuje jak ważne są dla Państwa te inwestycje – mówi Wojewoda Zbigniew Bogucki.