Gmina Wolin informuje, iż zakończyły się pracę związane z kolejną inwestycją. Mowa tu udostępnieniu plaży w Ostrowie. Zadanie uzyskało rządowe dofinansowanie.

Zakres robót nad jeziorem Ostrowo objął zalądowienie części akwenu (pow. ok. 1200 m2), wykonanie reprofilacji korpusu nasypu wraz z wykonaniem umocnienia skarpy czołowej (slipu), a także utoworzenie obiektów małej arcarchitektury.

Zadanie wykonała spółka MPGK w Wolinie.