Burmistrz Międzyzdrojów,  zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 4 czerwca do 25 czerwca 2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz przez udostępnienie projektu planu wraz z prognozą na stronie BIP urzędu: https://bip.miedzyzdroje.pl/artykul/2024-1 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 r. w Sali Rady Miejskiej nr 101 (102)  w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach o godz. 15:00. 

Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski w ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie, na adres Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach, Plac Ratuszowy 1, 72-500 Międzyzdroje lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@miedzyzdroje.pl lub elektronicznej skrzynki odbiorczej na platformie ePUAP – /ag8136hflj/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska, nazwy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2024 r

Burmistrz Międzyzdrojów
Mateusz Bobek