Zgodnie z propozycją rządu od nowego roku płaca minimalna wzrośnie z obecnego poziomie 2800 złotych do 3000 złotych brutto. W górę pójdzie także minimalna dopuszczalna stawka godzinowa  – z poziomu 18,30 zł do 19,60 zł.

Ta podwyżka jest dokładnie taka, za jaką opowiadały się organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Związki zawodowe postulują zwiększenie tego o dodatkowe 500 złotych. Teraz rząd czekają negocjacje ze stroną społeczną. W ich wyniku możliwa jest ewentualna dalsza podwyżka, ale raczej nie będzie ona znacząca. Negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 30 dni.