Po wielu miesiącach wyczekiwania Spółka Marina Kamień Pomorski przekazała plac budowy firmie „Hydrobud” Adama Dzika. Nie ma już więc żadnych przeszkód, aby wykonawca rozpoczął długo wyczekiwane działania modernizacyjne.

Dołożymy wszelkich starań, aby to nad czym z mozołem pracowano latami stało się faktem. Jesteśmy jedyną firmą na wybrzeżu, która wszelkie tego typu roboty wykonuje własnymi siłami tzn. sprzętem i ludźmi. Dla nas też to bardzo ważna inwestycja, bo jej wykonanie będzie mówiło o nas i naszej firmie – mówił w trakcie podpisania umowy Adam Dzik z firmy Hydrobud.

Wszystko miało swój początek w lipcu 2019 roku. Wtedy to Burmistrz Kamienia Pomorskiego rozpoczął starania na rzecz pozyskania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w celu rozbudowy portu rybackiego w Kamieniu Pomorskim. Po żmudnym procesie sporządzania dokumentacji, zaangażowaniu radnego Sejmiku Województwa Michała Kamińskiego oraz zgodzie ówczesnego Ministra Gospodarki Morskiej Marka Gróbarczyka – podpisano umowę pomiędzy Mariną Kamień Pomorski Sp. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

Umowa z ARiMR została podpisana 1,5 roku temu. Wszystko rozpocznie się od budowy drogi. Oprócz niej firma Adama Dzika ma wykonać 55 metrów nabrzeża dla łodzi rybackich, wybudować magazyny rybackie oraz budynek administracyjno-techniczny. Marina Kamień Pomorski na początku roku podpisała aneks z ARiMR dotyczący rozszerzenia inwestycji o remont dodatkowego odcinka drogi od ulicy Wilków Morskich, aż do połączenia z ulicą Kopernika (pod górę przy Baszcie). W ramach modernizacji portu rybackiego zagospodarowany zostanie również teren zwany przez mieszkańców Kamienia „Dziką Plażą”.