Skierowaliśmy do Sejmu projekt ustawy o wakacjach kredytowych na rok 2024 – poinformował w czwartek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Zwrócił się do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z prośbą o sprawne procedowanie tej sprawy.

„Skierowaliśmy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o wakacjach kredytowych na rok 2024. Sejm na kolejnym posiedzeniu powinien zająć się tą ustawą” – napisał premier Morawiecki.

Podkreślił, że „odpowiedzialna polityka społeczna to taka, która tam, gdzie to możliwe, zapobiega ludzkim tragediom jeszcze zanim się wydarzą”. Premier zaznaczył, że w 2022 r. w obliczu nagłego wzrostu inflacji oraz stóp procentowych jego rząd wprowadził wakacje kredytowe – przerwę nawet na 8 miesięcy od spłaty kredytu mieszkaniowego w 2022 i 2023 r.

Pojawią się jednak dwie ważne zmiany ograniczające grono kredytobiorców, którzy będą mogli zawiesić spłatę kredytu. Reszta warunków ma być taka, jak w 2023 r.

Wśród zmian jest ograniczenie katalogu osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu. Zgodnie z projektem uprawnienie takie przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tys. zł.

W przypadku gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, zawieszenie spłaty kredytu będzie również możliwe, jednak w takim przypadku skorzystać będzie mógł z niego kredytobiorca, u którego stosunek wydatków związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu do średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego przekracza 50 proc.