Studencie Wojskowe Centrum Rekrutacji w Świnoujściu ma dla Ciebie ofertę – pilotażowy program stypendiów. Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa CWCR za pośrednictwem właściwego WCR-u następujących wniosków:

– przyznanie stypendium;

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);

– powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);

– powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego wzory wniosków odnajdą jako załączniki nr 2, 3, 4 i 5 do decyzji nr 114/MON: https://tiny.pl/wxjg4

Ponadto w załączniku nr 6 zawarto wzór umowy stypendialnej dla kandydata na żołnierza zawierającej zapisy określające zasady finansowania, wstrzymania finansowania, zwrotu stypendium, rozwiązania umowy. Więcej informacji w WCR w Świnoujściu – tel. 261-243-322 lub 321

Rzecznik prasowy WCR w Świnoujściu