Miał być starosta „rotacyjny” z Koalicji Obywatelskiej, jednak ta formacja wspierana przez radnego PSL musiała obejść się smakiem przegrywając najważniejsze wybory w Powiecie Kamieńskim. 9 z 17 nowo wybranych radnych zdecydowało się o powierzeniu najważniejszej funkcji dotychczasowemu staroście Józefowi Malcowi.

O negocjacjach koalicyjnych głośno było od kilku tygodni. Koalicja Obywatelska, zdobyła w ostatnich wyborach 7 mandatów, co z koalicyjnym PSL – Trzecią drogą w teorii dawało jej tylko jeden mandat mniej od upragnionych 9 potrzebnych do rządzenia. Na giełdzie nazwisk nowego Starosty pojawiały się różne nazwiska w tym m.in. nieskutecznie ubiegającego się o fotel Burmistrza Kamienia Pomorskiego Sebastiana Mamzera.

W negocjacje koalicyjne angażowały się różne osoby spoza rady. Nieoficjalnie mówiło się o pośle KO Arturze Łąckim, Waldemarze Dubrawskim, Sebastianie Mamzerze czy Wiesławie Żelku, którzy mieli przekonywać część radnych Prawa i Sprawiedliwości do zawarcia umowy koalicyjnej i poparcia przyszłego Starosty.

Wszystkie te starania, określane przez złośliwych nawet mianem kolaboracji zakończyły się fiaskiem. Pierwszym obrazem klęski był wybór na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu Adama Celińskiego. Dalej za ciosem w trakcie dzisiejszej sesji zdecydowano odpowiednio o wyborze starosty Józefa Malca, wicestarosty Krzysztofa Kronenberga oraz członków Zarządu Powiatu – Jerzego Adamiaka, Jadwigi Adamowicz oraz Emilii Szczeblewskiej.

« z 88 »