Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana oświetlenia ulicznego wraz z jego rozbudową, to główne wątki czwartkowego (23.08) spotkania Burmistrza Gminy Kamień Pomorski, przedstawicieli PGK z mieszkańcami Wrzosowa.

Chcemy wprowadzić zmiany do projektu, aby przyłączyć do sieci kanalizacyjnej miejscowość Radawka wraz sąsiadującymi działkami Wrzosowem Kolonia oraz samym Wrzosowem. Dlaczego? Po pierwsze tamten projekt, w żaden sposób nie był uzasadniony ekonomicznie, po drugie niemożliwością byłoby wydatkowanie takich środków, dla małej ilości odbiorców. Chcemy to poszerzyć do takiej możliwości, aby każdy z mieszkających oraz tych zamierzających się tu budować, mógł się przyłączyć do sieci kanalizacyjnejpodkreślał Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Spółka PGK miała w planie rozpocząć realizację inwestycji we Wrzosowie od budowy 10 – kilometrowego odcinka kanalizacji tłocznej, która miałaby odbierać ścieki z Wrzosowa i doprowadzić do Mokrawicy. Urzędnicy zdecydowali się jednak na zmianę koncepcji, która m.in. pozwoli na podłączenie do sieci większą ilość mieszkańców.

Na realizację pierwotnego przedsięwzięcia przewidzieliśmy około 3 mln złotych. Po analizie m.in. cen rynkowych materiałów stwierdziliśmy, że w 3 mln złotych mogłoby się to nie zamknąć. Uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem będzie odprowadzenie ścieków do zmodernizowanej oczyszczalni z Wrzosowa i dołączenie do tego Radawki. Mamy projekt i koncepcję prac związanych z budową oczyszczalni. Jeżeli chodzi o same sieci, to mamy pozwolenie na budowę w samych miejscowościach. Per saldo, nie będzie to dłuższy czas, niż ten który zajęłoby wybudowanie 10 – kilometrowego odcinka kanalizacji. Wraz z końcem sezonu rozpoczniemy budowę przyłączy. To duży projekt, to nie jest prosta i krótka budowa, dlatego na to potrzeba czasu. 2019 rok, to czas na projektowanie oczyszczalni i budowę sieci w Państwa miejscowościachzaznaczył Adrian Guranowski, prezes PGK.

Spółka rozpocznie prace od budowy sieci w miejscowościach, a zakończy rozbudową oczyszczalni. Zmodernizowany obiekt będzie miał przepustowość 240 metrów sześciennych na dobę. – Obiekt będzie wykonany tak, aby spełnić wszelkie wymagania, zabezpieczy obydwie miejscowości dla celów turystycznychpodkreślał Władysław Gliźniewicz, który co warte podkreślenia koncepcję przebudowy oczyszczalni wykonał za darmo.