Zakład Produkcyjny Eplan Sp. z o.o, z siedzibą Tychach zaprojektuje i wybuduje instalacje fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Firma wygrała przetarg ogłoszony przez kamieńską spółkę PGK oferując cenę 654 tys. zł. W rywalizacji o zamówienie startowały łącznie trzy podmioty.

Cieszymy się, gdyż oferta firmy Eplan wygląda na bardzo korzystną – informuje Adrian Guranowski prezes spółki PGK – Cena jest niższa od wartości kosztorysowej, a oferowane przez wykonawcę urządzenia mają wyższe parametry techniczne od wskazanych w specyfikacji zamówienia. Wykonawca ma także duże doświadczenie w branży i wykwalifikowany personel. Firma wybuduje dla nas instalację typu off-grid, czyli niezależną od operatora sieci dystrybucyjnej, bezpośrednio zasilającą obiekt oczyszczalni.

Panele fotowoltaiczne wygenerują moc energetyczną 150 kWp, co przy szczytowym zapotrzebowaniu urządzeń oczyszczalni ok. 260 kW pokryje blisko 2/3 zapotrzebowania na prąd. – Przy rosnących cenach energii elektrycznej i zapowiadanych znacznych podwyżkach prądu w przyszłym roku, energia odnawialna pozwoli nam uniknąć wzrostu kosztów eksploatacyjnych oczyszczania ścieków – dodaje Guranowski.

Na inwestycję kamieńskie PGK uzyskało 85% dofinansowanie ze środków UE, w ramach programu RPO WZ na lata 2014-2020, działanie nr 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.