Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ogłosiło przetarg na kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemu paneli fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o mocy 149,99 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia go do sieci elektroenergetycznej w Mokrawicy. 

– Instalacja pokryje nam połowę zapotrzebowania Oczyszczalni na prąd w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię, a poza tym okresem nawet 2/3 tego zapotrzebowania. Niższe koszty zasilania w energię to także w przyszłości niższe koszty ścieków dla odbiorców usług – tłumaczy Adrian Guranowski prezes kamieńskiego PGK.

Spółka PGK uzyskała na system paneli fotowoltaicznych 85% dofinansowanie (600 tys. zł), w ramach programu RPO WZ na lata 2014-2020, działanie 2.10 -Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.