Akredytowane laboratorium potwierdziło, że woda dostarczana mieszkańcom w miejscowościach Benice, Rekowo, Borzysław i Stawno jest zdatna do spożycia i nie zawiera szkodliwych mikroorganizmów.

– W dniu dzisiejszym uzyskaliśmy jednoznaczną informację od niezależnego akredytowanego laboratorium, które jednoznacznie potwierdziło, że woda dostarczana przez naszą Spółkę mieszkańcom Benic, Rekowa, Borzysławia i Stawna nie zawiera bakterii grupy coli ani też Escherichia colimówi Adrian Guranowski, Prezes kamieńskiego PGK.Niestety, mamy uzasadnione podstawy przypuszczać, że rzekome skażenie wody w ogóle nie miało miejsca, a informacja przekazana przez służby nadzoru sanitarnego była pomyłką.

Spółka w najbliższy poniedziałek zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie tej sytuacji do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Niedopuszczalne jest, by laboratorium służb sanitarnych przekazywało błędne informacje o skażeniu wody bakteriami, mogącymi wywołać groźne dla zdrowia choroby. Ponadto nasza spółka poniosła nieuzasadnione koszty związane z nałożonym decyzją administracyjną obowiązkiem zapewnienia zastępczych punktów poboru wody, być może będziemy domagać się zwrotu tych kosztów – dodaje Guranowski.