Kamieńska spółka PGK rozpoczęło prace remontowe polegające na wymianie wyeksploatowanego odcinka kanalizacji ogólnospławnej w ulicy lipowej.

Rozpoczęliśmy wymianę odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy Lipowej. Sieć ta jest bardzo awaryjna i od lat stwarza sporo problemów, zarówno mieszkańcom sąsiednich ulic w rejonie ul. Żwirki i Wigury i ul. Okrzei, a także użytkownikom Kamieńskiej Mariny – informuje Adrian Guranowski.

W ostatnim okresie problem się nasilił, ścieki zamiast odpływać przez studnię kierunkową do przepompowni przy ul. Dziwnowskiej i dalej do oczyszczalni wybijały ze studzienek lub odpływały przez awaryjny przelew do Zalewu.

Zatorów nie udawało się już usunąć w toku zwykłych prac eksploatacyjnych, dlatego podjęliśmy decyzję o wykonaniu remontu. Wytypowaliśmy odcinek kanalizacji, który w naszej ocenie mógł być uszkodzony. Nasze przypuszczania się potwierdziły, po odkryciu rury kanalizacyjnej okazało się, że jest ona wygięta w „banan” gdyż była wykonana wiele lat temu bez podbudowy i obsypki. Dodatkowo na niektórych odcinkach rura była wyraźnie spłaszczona. Po wymianie fragmentu sieci spodziewamy się że kanalizacja powinna być już drożna – mówi prezes PGK.

Prace remontowe powinny zostać zakończone do końca przyszłego tygodnia.