Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim ustaliła pensję Burmistrzowi Stanisławowi Kurylle. W trakcie dzisiejszej sesji ustalono przyszłoroczne stawki podatków oraz powołano członków oraz przewodniczących Komisji Stałych.

Zgodnie z decyzją Radnych, Burmistrz Gminy Kamień Pomorski będzie zarabiał 10.180 złotych brutto (około 7.000 złotych po odjęciu podatków i składek). W jego skład wejdzie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.700 złotych, dodatek za wysługę lat 940 złotych, dodatek funkcyjny 1.900 złotych oraz dodatek specjalny (40%) w kwocie 2.640 złotych.

Radni zdecydowali także o osobowych składach Komisji. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Michała Moskiewicza. Jego zastępcą został radny Michał Sadowski. W obydwu głosowaniach kontrkandydatką radnych była Monika Kosińska. Nie znalazła ona jednak poparcia większości w składzie obecnej Rady Miejskiej.

Przewodniczącą Komisji Budżetowej została radna Barbara Majcher. Jej zastępcą został radny Michał Moskiewicz. Na czele Komisji Wiejskiej stanął radny Jacek Socha, który pokonał radną Kazimierę Szymańską.

Pracami Komisji Oświaty pokieruje radna Jadwiga Cuber, Komisji Spraw, Wniosków i Petycji radny Mateusz Stodulski.

W Radzie Miejskiej kadencji 2018 – 2023 powołano dwa kluby radnych – Nasza Gmina: Jacek Golusda (przewodniczący), Bożena Muńdziakiewicz (wiceprzewodnicząca), Piotr Beczak, Michał Sadowski, Jacek Socha, Jadwiga Cuber, Bogdan Klamborowski, Barbara Majcher, Mateusz Stodulski, Michał Moskiewicz, Anna Kowalska, Monika Kochanowicz.

W klubie radnych Łączy nas Kamień znaleźli się Monika Kosińska, Kazimiera Szymańska, Bogusław Różewicz. Rada Miejska ustaliła także stawki podatków, które będą obowiązywać w 2019 roku.