Niepłodność to choroba z którą zmaga się wiele par w Polsce. Niektóre z nich nie mają możliwości uzyskania ciąży bez zastosowania zapłodnienia in vitro. Jest to jednak dosyć kosztowna procedura medyczna, stąd nie wszystkie osoby mogą sobie na nią pozwolić. Z pomocą jednak przyszedł program in vitro, który jest finansowany z budżetu państwa. Realizowany jest w ośrodkach zajmujących się wspomaganą prokreacją, w tym również w Klinice Bocian w Szczecinie.

Jak działa nowy program in vitro?

Ogólnopolski program in vitro ma działać od 1 czerwca 2024 roku do końca 2028 roku. Na jego realizację w każdym roku ma trafić 500 mln zł z budżetu państwa, co pozwoli pomóc wielu parom dotkniętym niepłodnością. Pełną refundacją będą objęte chociażby wizyty, niezbędne badania, ale i procedury zapłodnienia pozaustrojowego, transferu zarodków i kriokonserwacji zarodków. Co więcej, program też wspiera pary chorujące na nowotwory. W ramach zabezpieczenia płodności osoby przed lub w trakcie terapii onkologicznej będą miały możliwość zamrożenie komórek jajowych i plemników.

Jakie procedury in vitro są finansowane?

Pary mają dostęp do procedur in vitro z własnymi gametami, jak również do programów uwzględniających dawstwo nasienia, komórek jajowych oraz zarodków. Zakwalifikowana para ma możliwość skorzystania sześciokrotnie ze zindywidualizowanych procedur wspomaganego rozrodu. Maksymalnie do 6 cykli z wykorzystaniem zarodków dawców, do 2 cykli z użyciem komórek jajowych dawczyń i do 4 cykli z własnymi komórkami rozrodczymi lub nasieniem dawcy. Z programu mogą też skorzystać pary, które miały już wcześniej, kriokonserwowane i przechowywane zarodki, niezależne od źródeł ich finansowania. Parom tym również przysługuje kriotransfer w ramach rządowego programu, jeśli też spełniają kryterium wieku – kobieta do 45 lat, mężczyzna do 55 lat.  

Jak przebiega kwalifikacja pary?

Przystępująca do programu para musi być w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu. Musi też przejść kwalifikację medyczną. Do programu mogą być dopuszczone osoby u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczoną niepłodność w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Jeżeli chodzi o wiek to kobieta nie może przekroczyć 42 lat, jeśli chce skorzystać z in vitro z własnymi oocytami lub nasieniem dawcy oraz 45 lat w przypadku in vitro z dawstwem komórek jajowych lub zarodków. Mężczyzna nie może natomiast przekroczyć 55 lat. Przy dawstwie niezbędne jest też uzyskanie opinii od psychologa. Pary korzystające wcześniej z programów samorządowych dofinansowania in vitro, posiadające dzieci, też mogą ubiegać się o kwalifikację do nowego programu finansowania zapłodnienia pozaustrojowego.

Jak zgłosić się do programu?

Pary, które planują skorzystać z programu refundacji in vitro muszą się zgłosić do realizatora. Ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji zostały wybrane w drodze konkursu. Do nich należy też Klinika Bocian w Szczecinie, zlokalizowana przy Placu Brama Portowa 1. Placówka zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności, także za pomocą in vitro. Realizatorami programu in vitro zostały także ośrodki Kliniki Bocian w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie.  Więcej informacji na temat refundacji in vitro można uzyskać kontaktując się z kliniką telefonicznie: +48 91 443 99 33 lub odwiedzając stronę: https://klinikabocian.pl/klinika/dofinansowanie-in-vitro

Artykuł Sponsorowany