Park Miejski im. Papieża Jana Pawła II w Kamieniu Pomorski przeszedł kompleksową rewitalizację. Tym samym stał się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i kuracjuszy. Do zmian dołożył Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Otwarcie przestrzeni nastąpi w piątek, 14 grudnia 2018 roku. Udział w uroczystości planuje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Park został zrewitalizowany i przystosowany celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki, uporządkowano zieleń, dokonano dodatkowych nasadzeń, jak i wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych.

To jeden z dwóch elementów projektu uwzględniających zmiany w gminnym krajobrazie. Władze miejskie Kamienia Pomorskiego utworzyły również centrum ochrony różnorodności biologicznej w obrębie ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie. Parkowa przestrzeń oraz unikalna ścieżka ekologiczna w miejscowości Wrzosowo nazywana „Aleją Kalinową”, stanowią teraz szlak przyrodniczo–dydaktyczny.

Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniosło ponad 1,8 mln zł. Umowa wsparcia została podpisana na początku lipca br. Projekt został zrealizowany w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.3 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Otwarcie Parku Miejskiego im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim
Piątek, 14 grudnia 2018 roku, godzina 14
Kamień Pomorski, Park Miejski im. Jana Pawła II

źródło:
Urząd Marszałkowski