« z 2 »

Choć efekty prac będzie można oglądać dopiero za kilka miesięcy przy rozkwicie zieleni, to już dziś gołym okiem da się zauważyć, że park im. Jana Pawła II zmienił swoje oblicze. Oficjalne otwarcie inwestycji zaplanowano na 14 grudnia. 

Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców, co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

Rewitalizacja przyniosła modernizację ciągów komunikacji pieszej, istniejących schodów, usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, wykonanie instalacji wody zimnej pod system zraszaczy, ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.