Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim nabiera rozpędu. Na miejscu pojawiają się alejki, są już pierwsze nasadzenia. Prowadzącemu prace w parku kamieńskiemu PGK, dzielnie asystują wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jedno jest pewne, co dobitnie pokazują zdjęcia wykonane z lotu ptaka, do zapowiadanej przez przeciwników inwestycji rzeźwi drzew nie doszło.

Rewitalizacja przewiduje modernizację ciągów komunikacji pieszej, istniejących schodów, usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, wykonanie instalacji wody zimnej pod system zraszaczy, ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa.

Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.  

Jedno jest pewne, co dobitnie pokazują zdjęcia wykonane z lotu ptaka, do zapowiadanej przez przeciwników inwestycji rzeźwi drzew nie doszło. Jedyna różnica, to kolor liści oraz mniejszy stopień rozwinięcia zieleni, ze względu na porę roku.

Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców, co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.