Rewitalizacja Parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim nabiera rozpędu. Na miejscu pojawiają się alejki, są już pierwsze nasadzenia. Prowadzącemu prace w parku kamieńskiemu PGK, dzielnie asystują wolontariusze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jedno jest pewne, co dobitnie pokazują zdjęcia wykonane z lotu ptaka, do zapowiadanej przez przeciwników inwestycji rzeźwi drzew nie doszło.

Rewitalizacja przewiduje modernizację ciągów komunikacji pieszej, istniejących schodów, usunięcie drzew chorych i zagrażających osób przebywających na terenie parku, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, w tym gatunków chronionych, wykonanie instalacji wody zimnej pod system zraszaczy, ustawienie tablic informacyjnych wraz z elementami wizualnymi dla osób niepełnosprawnych.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Gmina zleciła specjalistom z zakresu ochrony przyrody ocenę stanu zdrowotnego zieleni występującej w parku. Dokonano indywidualnej lustracji każdego drzewa.

Na jej podstawie stwierdzono, że część drzewostanu ze względu na zły stan zdrowotny i potencjalne zagrożenie utraty statyczności stwarza poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia nas mieszkańców oraz kuracjuszy i turystów przebywających w naszym mieście.  

Jedno jest pewne, co dobitnie pokazują zdjęcia wykonane z lotu ptaka, do zapowiadanej przez przeciwników inwestycji rzeźwi drzew nie doszło. Jedyna różnica, to kolor liści oraz mniejszy stopień rozwinięcia zieleni, ze względu na porę roku.

Inwestycja warta 2,1 mln złotych uzyskała 1,84 mln zł dofinansowania. Dofinansowanie inwestycji nie byłoby możliwe, gdyby projekt nie uzyskał wysokiej oceny merytorycznej fachowców, co do planowanych działań, mających na celu głównie zachowanie walorów przyrodniczych parku.

DSC08520
DSC08525
DSC08530
DSC08535
DSC08541
DSC08549
DSC08554
DSC08556
DSC08565
DSC08567
DSC08578
DSC08588
DSC08596
DSC08607
DSC08618
DSC08620
DSC08624
DSC08626
DSC08520 DSC08525 DSC08530 DSC08535 DSC08541 DSC08549 DSC08554 DSC08556 DSC08565 DSC08567 DSC08578 DSC08588 DSC08596 DSC08607 DSC08618 DSC08620 DSC08624 DSC08626