Park im. Jana Pawła II oficjalnie otwarty! W obecności władz województwa, lokalnych samorządowców a przede wszystkim mieszkańców dokonano oficjalnego otwarcia zrewitalizowanej inwestycji. – Do tej pory na dnie to była marna łąka, na górze bardzo wysokie drzewa, z ustawionymi punktami ciężkości narażonymi na łatwe złamania. To co zostało zrobione w ostatnim czasie, to pierwszy krok który pozwoli na to, aby ten park był piękny – podkreślał  dr Wojciech Zyska, odpowiedzialny za inwentaryzację przyrodniczą parku.

Koszt inwestycji to prawie 2,5 mln zł. Unijne wsparcie Marszałka Województwa wyniosło ponad 1,8 mln zł. Umowa wsparcia została podpisana na początku lipca br.. Park został zrewitalizowany i przystosowany celów rekreacyjnych oraz uzdrowiskowych. Wymieniono chodniki, uporządkowano zieleń, dokonano dodatkowych nasadzeń, jak i wybudowano nowe alejki z nawierzchni przepuszczalnych.

To moment na który mieszkańcy naszego miasta czekali bardzo długo. Dziś oddajemy do użytku miejsce, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat utraciło swoje walory. Park w którym nie brakuje miejsc magicznych, jego historia, piękne wspomnienia to atuty które należało ocalić od zapomnienia i uczynić walorem naszego miasta. Oddając mieszkańcom Kamienia Pomorskiego park, widzimy duże możliwości jego wielorakiego użytkowania, alejki, pomniki przyrody, historia to odpowiednie miejsce do spędzania wolnego czasu, odpoczynku, spacerów i spotkań dla osób różnego wieku i różnej sprawności fizycznej. Życzę wszystkim Państwu , aby spacery i spotkania w parku weszły w tradycję – powiedział Burmistrz Stanisław Kuryłło.

To jeden z dwóch elementów projektu uwzględniających zmiany w gminnym krajobrazie. Władze miejskie Kamienia Pomorskiego utworzyły również centrum ochrony różnorodności biologicznej w obrębie ścieżki dendrologicznej we Wrzosowie. Parkowa przestrzeń oraz unikalna ścieżka ekologiczna w miejscowości Wrzosowo nazywana „Aleją Kalinową”, stanowią teraz szlak przyrodniczo–dydaktyczny.

Bardzo gratuluje determinacji, w tym, żeby to miejsce miało ten kształt, jeszcze nie taki jak w chwili obecnej możemy go oglądać, ale aby była to kolejna wizytówka mogąca cieszyć turystów i kuracjuszy. Przed chwilą mieliśmy okazję spotkać gości spoza regionu, którzy cieszyli się, że w takim wyjątkowym momencie mogą przebywać w gminie Kamień Pomorski. Mam nadzieję, że będzie to miejsce odpoczynku dla mieszkańców i coraz liczniej odwiedzających kuracjuszy. Bardzo cieszy, kiedy jakiekolwiek miejsce na Pomorzu Zachodnim pięknieje. Kiedy dzieje się to w miejscu wyjątkowym z punktu widzenia historii cieszymy się podwójnie. Chcemy żeby Kamień odzyskiwał swój blask, rozwijał się dalej prężnie, był znanym kurortem i wykorzystał swoje wyjątkowe położenie nad Zalewem Kamieńskim z coraz łatwiejszym dostępem do Bałtyku – podkreślił Marszałek Olgierd Geblewicz.

Do tej pory na dnie to była marna łąka, na górze bardzo wysokie drzewa, z ustawionymi punktami ciężkości narażonymi na łatwe złamania. To co zostało zrobione w ostatnim czasie, to pierwszy krok który pozwoli na to, aby ten park był piękny. W tym parku nie było warstwy krzewów, nie było roślinności kwitnącej. Mamy dziuple, w których mogłyby się zagnieździć owady, ale nie mają one żadnego pożytku. Będzie to bardzo fajny obiekt, który za parę lat będzie perełką Kamienia Pomorskiego – zapewniał dr Wojciech Zyska, odpowiedzialny za inwentaryzację przyrodniczą parku.

To niezwykle istotne dla miasta miejsce od ponad 1100 lat. W IX wieku n.e jeszcze z czasów pogaństwa, po drugiej stronie wzgórza został założony cmentarz pochówków szkieletowych i popielnicowych. Natrafiono na niego w XIX wieku podczas budowy obecnego uzdrowiska. Od X wieku, aż po koniec wieku XIX tu również znajdował się cmentarz mieszkańców miasta. Ostatnie pochówki zostały założone około 1890 roku. Wiemy o tym, że przy kościele św. Mikołaja, jeszcze pod koniec XIX wieku chowano mieszkańców Kamienia Pomorskiego, którzy zasłużyli się dla miasto. Pochowano tu m.in. słynnego historyka Ludwika Kuckena, który opisał historię miasta. Za czasów słowiańskich miejsce to nosiło nazwę Żalnik, później nazwa zmieniła się na Berg Kirsche ze względu na kościół św. Mikołaja, który znajduje się na wzgórzu polodowcowym – morenowym. Cmentarz po wojnie został zaniedbany. Ówczesne władze miejskie w latach 50 postanowiły ten cmentarz zlikwidować. W 1954 roku przestaje on istnieć. Ponownie dowiadujemy się o cmentarzu dzięki inwestycji. W trakcie prac, natrafiliśmy na fragmenty płyt grobowych. Znajdowały się one w większości tej części wzgórza i zostały znalezione przypadkowo podczas korytowania alejek. Zostały one zabezpieczone, oczyszczone i w najbliższym czasie powstanie przy kościele św. Mikołaja powstanie lapidarium poświęcone byłym mieszkańcom Kamienia Pomorskiego. Obecnie to jakże istotne miejsce dla miasta i mieszkańców, ta pamięć po tych zmarłych i ludziach zostanie przywrócona – powiedział Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.