To będzie ostatni etap remontu ściany elewacji wieży kamieńskiej katedry. Oprócz tego kamieńska parafia otrzymała środki na dalszy etap remontu Domu von Kleista. Łącznie – choć nie tyle ile wnioskowano – to proboszcz Dariusz Żarkowski otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko pół miliona złotych.

Będziemy robić ostatnią ścianę elewacji wieży – wschodnią oraz część dachu. Z kolei w domu von Kleista planujemy ukończenie więźby dachowej oraz zabezpieczenie elementów średniowiecznego muru, znajdującego się od strony ulicy – tłumaczy ks. dziekan Dariusz Żarkowski.

Na renowację katedry Ministerstwo przyznało 350 tys. złotych (105 tys. ma wynieść wkład własny), natomiast na remont Domu Kleista na konto parafii wpłynie 100 tys. zł (wkład własny ma wynieść 30 tys. zł)