Pod koniec lipca podpisano umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie projektu remontu i rewaloryzacji Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Lubinie oraz wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drzwi zewnętrznych wejściowych z południowej części nawy kościoła” przez Mateusza Bobka Burmistrza Międzyzdrojów i ks. Andrzeja Wańkę. Parafia otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 91,52 % ogólnych kosztów zadania.

Biorąc pod uwagę wartość historyczną kościoła, który jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-319, należy wykonać pierwsze niezbędne prace związane z wykonaniem projektu remontu, żeby w przyszłości Parafia mogła aplikować o inne środki finansowe na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim niewątpliwie jest Kościół w Lubinie. Proboszcz Parafii, zgodnie z posiadaną wstępną oceną konserwatorską stanu technicznego Kościoła w Lubinie informuje, że remontu i prac konserwatorsko-restauratorskich wymagają też inne elementy Kościoła, ale projekt to podstawa. Dlatego też w pierwszej kolejności zostanie wykonany projekt oraz prace konserwatorskie i restauratorskie drzwi wejściowych jeszcze w 2021 r.

Kościół neogotycki zbudowany został w latach 1858-1862 r. Zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, gdyż reprezentuje miejsce chrystianizacji Pomorza Zachodniego przez Ottona z Bambergu w 1124 r. oraz wartość kulturową, jako atrakcja turystyczna. Rozpoczęcie prac pozwoli na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, ważnego historycznie w regionie Pomorza Zachodniego, poprzez renowację i zabezpieczenie obiektu bardzo ważnego dla społeczności lokalnej.

Neogotycki Kościół w Lubinie już znajduje się na turystycznej mapie regionu, ze względu na sąsiedztwo Grodziska średniowiecznego w Lubinie, na trasie na Wzgórze Zielonka i historię bp Ottona z Bambergu. Ze skromnego wyposażenia kościoła na uwagę zasługują witraże oraz usytuowana przy wejściu chrzcielnica z czasów misji biskupa bamberskiego św. Ottona, która została wykonana z neolitycznych żaren. Wykonanie prac konserwatorskich obiektu kościoła i odtworzenie oryginalnej substancji zabytku niewątpliwie będzie jednym z głównych punktów do zwiedzania „Na Ottonowym szlaku”, ważnym na mapie turystycznej Międzyzdrojów i Pomorza Zachodniego. Dla pasjonatów historii może to być doskonałym, fascynującym elementem badań i prac naukowych, podtrzymania tradycji i dziedzictwa narodowego, a dla rozwoju turystyki ciekawy architektonicznie obiekt z unikatowymi zasobami np. chrzcielnica z XI. wieku. Piękne położenie kościoła na lubińskim wzgórzu już przyciąga turystów odwiedzających region Pomorza Zachodniego, dlatego warto zadbać o zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń – podkreśla Mateusz Bobek Burmistrz Międzyzdrojów.

Jadwiga Bober
Referat Promocji, Kultury i Turystyki