Opinia Państwowej Komisji Wyborczej do projektu postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów została przekazana do Kancelarii Prezydenta – poinformował przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października.

Szef PKW nie zdradził, jaki termin wyborów został wskazany przez prezydenta w projekcie postanowienia, ponieważ – jak zaznaczył – ogłaszanie daty wyborów jest wyłączną kompetencją głowy państwa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dokumencie wskazano datę 15 października.

Na kogo zagłosujesz w wyborach parlamentarnych?

Zobacz wyniki